реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

Міністерство освіти і науки України

Харківський Національний Педагогічний

Університет імені Г. С. Сковороди
Звітна документація


Студентки 4 курсу, групи 442 факультету іноземної філології,

яка проходила практику у гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова

в період з 25.02.2008 по 22. 03. 2008

Ткаченко Ірини Олександрівни

Оцінка з педагогіки _____ ( )

Оцінка з методики

викладання

англійської мови _____ ( )


Харків 2008

Звіт про роботу студентки 4 курсу, групи 442, факультету іноземної філології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Ткаченко Ірини Олександрівни, яка проходила педагогічну практику у 9 – А класі


За період практики я, Ткаченко Ірина, відвідала 10 уроків з англійської мови. Уроки вчителів цієї школи дуже добре побудовані: вчителі у своїй роботі використовують передові методичні рекомендації та майже всі з них беруть участь у створенні методичних проектів, що ґрунтуються на проблемах, якими займається школа.

В період практики я займалася виховною та викладацькою роботами.

На мою думку, мені вдалося застосувати максимально як знання з англійської мови, так і знання з педагогіки. У методично – науковій сфері моєї роботи я дослідила зміст науково – дослідної роботи школи, ознайомилася з методичною розробкою вчителя англійської мови, щодо роботи з батьками, я була присутня при розмові класного керівника з батьками одного з учнів, який часто не приходив на заняття й погано встигав з предметів. Мені вдалося виступити на батьківських зборах, де мене сприймали як висококваліфікованого спеціаліста.

Я вважаю, що педагогічна практика сприяла поглибленню знань з педагогіки, методики викладання англійської мови, бо на практиці ми змогли закріпити теоретичні знання, отримані у ВНЗі.

Студентка – практикантка ( Ткаченко І. О. )


Індивідуальний план роботи студентки – практикантки Ткаченко І.О.


1. Організаційна робота

 

Дата

Відмітка про виконання

1. Зустріч з керівництвом школи.

25.02.08

виконано

2. Знайомство з класним керівником.

25.02.08

виконано

3. Участь в установчій конференції.

13.02.08

виконано

4. Знайомство з вчителем англійської мови.

25.02.08

виконано

5. Знайомство з класом.

25.02.08

виконано

6. Заключна конференція з педагогічної практики у школі.

21.03.08

виконано


2. Навчальна робота

Робота, що виконувалася

Дата

Відмітка про виконання

1.Відвідання уроку російської мови

26.02.08

виконано

2.Відвідання уроку геометрії

27.02.08

виконано

3.Відвідання уроку хімії

28.02.08

виконано

4. Відвідання уроку російської літератури

29.02.08

виконано

5. Відвідання уроку англійської мови

3.03.08

виконано

6. Відвідання уроку англійської мови

5.03.08

виконано

7.Проведення пробного уроку англійської мови

7.03.08

виконано

8. Проведення пробного уроку англійської мови

11.03.08

виконано

9. Проведення пробного уроку англійської мови

12.03.08

виконано

10. Проведення пробного уроку англійської мови. Тема: „Extreme kinds of sports. ”

13.03.08

виконано

11.Проведення залікового уроку англійської мови

17.03.08

виконано

3.Виховна робота

Робота, що виконувалася

Дата

Відмітка про виконання

1.Допомога класному керівнику у проведенні позакласної години „ Освіта 21 сторіччя.”

18.03.08

виконано

2.Допомога класному керівнику у проведенні позакласної години: „ Паління та алкоголь.”

19.03.08

виконано

3.Проведення залікового уроку

19.03.08

виконано

4.Допомога класному керівнику у проведенні бесіди: „ Батьки – розуміння між нами.”

20.03.08

виконано


4.Методична робота

Робота, що виконувалася

Дата

Відмітка про виконання

1.Знайомство з планом методичної роботи вчителя англійської мови

26.02.08

виконано

2.Знайомство з технічним обладнанням

28.02.08

виконано

3.Знайомство з методичною літературою у кабінеті англійської мови

29.02.08

виконано

4.Методична підготовка до проведення пробного уроку

6.03.08

виконано

5. Методична підготовка до проведення пробного уроку англійської мови

7. 03.08

виконано

6.Методична підготовка до проведення залікового уроку англійської мови „Extreme kinds of sports ”

11. 03.08

виконано

7. Методична підготовка до проведення залікового уроку англійської мови

14. 03.08

виконано


5.Робота з батьками

Робота, що виконувалася

Дата

Відмітка про виконання

1.Присутність при розмові батьків учениці Власової з класним керівником

20. 03.08

виконано

2.Відвідання батьківських зборів у межах класу

23. 03.08

виконано


Студентка – практикантка Ткаченко І. О. Методист з англійської мови

Методист з педагогіки


Педагогічна характеристика 9-А класу


9-А клас складається з 29 учнів ( 14 хлопців та 15 дівчат ).

За своїм соціальним походженням діти належать до одного суспільства. Тому розмежування учнів з різними матеріальними статками не спостерігається. Не можу сказати, що клас є одним цілим і має одного лідера, яким зазвичай є староста класу.

Щодо навчального процесу, то рівень класу з академічних предметів є вищим за середній. Отримавши завдання від вчителя, учні одразу занурюються у його вик4онання та пропонують вчителю шляхи розв`язання тих завдань, які вони виконують вперше. Тобто учні відразу занурюються у навчально – пошуковий процес.

Учні з повагою ставляться один до одного, коректно ведуть дебати, якщо виникає спірне питання.

Поза школою учні класу активно проводять вільний час, ходять разом на свята та до дискоклубу. Багато учнів відвідують спортивні секції та додатково займаються з улюблених предметів.

Маючи індивідуальний підхід до кожного учня, класний керівник спроможна вирішити будь – які проблемні ситуації. Усі учні у класі зорієнтовані на майбутні професії. Варто також зазначити, що рівень громадської зрілості учнів на високому рівні.

Отже, впевнено можна сказати,що завдяки роботі класного керівника клас пішов по правильному шляху розвитку в сфері інтелектуального та духовного розвитку.

Студентка – практикантка                                           Ткаченко І. О.

Класний керівник                                                        Бикова Є. М.

Методист з педагогіки


Пробний урок з англійської мови для учнів 9 класу з теми «Meals», проведений студенткою – практиканткою 4 курсу І.О. Ткаченко


Мета: ознайомити дітей з їжею. Прочитати 3 тексти про прийом їжі та проаналізувати їх.

Обладнання: картки, дошка.

1. Вчитель розпочинає урок з питань про прийоми їжі, а саме:

What time do you have breakfast ?

What do you have for breakfast ?

Can you cook ?

What time do you have breakfast on Sunday ?

2. Перед тим,як читати тексти про прийоми їжі, вчитель роздає учням картки. Учні повинні розповісти про те що відбувається на картці.

3. Учні читають тексти „ Meals ”, „ In the canteen ”, перекладають та відповідають на питання:

Who in the dinningroom ?

What are they doing in the room ?

What is the elder doughter passing to her father ?

Does John like sugar on his coruflakes ?

What does Kitty, the little girl, want ?

What does Mr Smith ask his wife to give him ?

Where do two friends go ?

What do they take for dinner ?

Why do they go to the canteen ?

Do they always take soup for dinner ?

Where do the friends hurry ?

Why must they leave at once ?

4. Оцінювання учнів.

5. Домашнє завдання: вивчити нові слова, перекласти вирази на англійську мову.


Протокол обговорення пробного уроку з англійської мови на тему: „ Meals ”, проведеного у 9 – А класі 7.03.08 студенткою – практиканткою І.О. Ткаченко


Присутні:

Методист з англійської мови

Вчитель англійської мови                                           Гончарова А. І.

Студентка – практикантка                                           Ткаченко І. О.

Порядок денний: обговорення залікового уроку з англійської мови на тему „ Meals ”, проведеного Ткаченко І. О.

Слухали: студентку – практикантку Ткаченко І. О. з самоаналізом проведеного уроку. Вона зазначила, що мета уроку була досягнута та всі завдання виконані.

Виступали: методист з англійської мови зазначила, що студентка добре організувала роботу впродовж уроку: були використані індивідуальна та групова методи роботи, що підвищило активність учнів на уроці.

Вчитель англійської мови зауважила, що студентка показала свої знання не тільки з педагогіки, бо знайшла підхід до кожного учня та давала завдання таким чином, що кожен учень міг себе проявити на уроці та відповідав.

Ухвалили: оцінити заліковий урок, проведений Ткаченко І. О. на „ 8 ” балів.

Методист з англійської мови

Вчитель англійської мови                                 Гончарова А. І.

Заліковий урок з англійської мови з теми: „Extreme kinds of sports”, проведений студенткою – практиканткою 4 курсу І.О. Ткаченко


Мета: ознайомити з видами спорту, визначити, які види спорту є небезпечними, обговорити роль спорту в житті людини, прочитати тексти про спорт.

Обладнання: картки з видами спорту, дошка, підручник.

1. Вчитель розпочинає урок про спорт.

2. Перед тим,як читати тексти про небезпечні види спорту, вчитель роздає учням картки з видами спорту.

3. Учні читають тексти „Street luge ” і „ Base jumping ”.

4. Оцінювання учнів.

5. Домашнє завдання: підготувати розповідь „ Якими видами спорту я хотів би займатися ? ”.


Заліковий урок з англійської мови з теми: «Shopping», проведений студенткою-практиканткою 4 курсу І.О. Ткаченко


Мета: Ознайомити дітей з темою «Shopping». Прочитати текст.

Обладнання: підручники, картки, дошка.

1. Вчитель розпочинає урок з читання тексту. Потім учні перекладають його, відповідають на питання.

2. Учні пишуть незнайомі слова у словник.

3. Два учні за партою письмово складають діалог по темі, а потім кожна парта читає його вголос.

4.Оцінювання учнів.

5. Домашнє завдання: Виконати вправи: 21, 24, 26 на стор.277. Підготувати розповідь «Як я ходжу в магазини, - подобається це мені, чи ні».


Протокол обговорення залікового уроку з англійської мови на тему «Shopping», проведеного студенткою-практиканткою І.О. Ткаченко


Присутні:

Методист з англійської мови

Вчитель з англійської мови Гончарова А.І.

Порядок денний: обговорення залікового уроку з англійської мови на тему «Shopping» проведеного Ткаченко І.О.

Слухали: студентку-практикантку Ткаченко І.О. з самоаналізом проведеного уроку, вона зазначила, що мету уроку було досягнуто.

Виступали: методист з англійської мови Істоміна Р.Ф., зазначила, що студентка добре організувала роботу впродовж уроку.

Ухвалили: Оцінити заліковий урок проведений Ткаченко І.О. на «7» балів.

Методист з англійської мови

Вчитель з англійської мови Гончарова А.І.


Протокол обговорення залікового уроку з англійської мови на тему: «Extreme Kinds of sports» проведеного у 9-А класі студенткою-практиканткою І.О. Ткаченко


Присутні:

Методист з англійської мови

Вчитель з англійської мови Гончарова А.І.

Порядок денний: обговорення залікового уроку з англійської мови на тему «Extreme Kinds of sports» проведенного Ткаченко І.О.

Слухали: студентку-практикантку Ткаченко І.О. з самоаналізом проведеного уроку, вона зазначила, що мету уроку було досягнуто.

Виступали: методист з англійської мови Істоміна Р.Ф., зазначила, що студентка добре організувала роботу впродовж уроку, були використані індивідуальний та групові методи роботи, що підвищило активність учнів на уроці. Був також використаний зв'язок з попереднім уроком.

Ухвалили: Оцінити заліковий урок проведений Ткаченко І.О. на «7» балів.

Методист з англійської мови

Вчитель з англійської мови Гончарова А.І.


Зачетное мероприятие на тему: «Татуировка – модно или вредно» проведенная студенткой-практиканткой в 9-А классе 19.03.08


Тема: Татуировка – модно или вредно.

Цель: ознакомить учеников с негативными сторонами татуировок, показать отрицательное влияние на организм.

Порядок проведения:

1. Вступительное слово учителя:

Во все времена люди украшали свои тела татуировками. Это очень часто происходит и в наши дни. Но подобные способы воздействия на это связаны с риском для здоровья. Поэтому люди, которые решились на это, должны осознавать все опасное, связанное с этим и стараться чтобы все процедуры связанные с этим были проведены правильно.

2. Слово предоставляется ученику, который заранее подготовился по этому вопросу.

Татуировка - это рисунок на коже, получаемый путем введения в кожу красящего вещества через проколы ее поверхности. Такой рисунок не смывается водой и не удаляется без последствий для кожи. Татуировка может быть постоянной и временной, когда для нанесения рисунка используются химически нестабильные красители, которые со временем обесцвечиваются и тату исчезает с кожи. При распаде краски такой рисунок со врёмёнем становится все более нечетким и размытым (что любители тату рассматривают как недостаток). Сейчас татуировки делают с помощью специального аппарата, действие которого напоминает работу швейной, машинки. В зависимости от размера рисунка процедура может занимать от часа до нескольких часов и сопровождаться незначительным кровотечением. В зависимости от места нанесения татуировки она может быть более или менее болезненной.

Обсуждение с учениками вопроса эстетического вида татуировок на теле человека.

Выступление школьного врача по вопросу негативного влияния татуировок на здоровье человека.

Следует помнить, что, делая татуировку, вы травмируете кожу, поэтому всегда рискуете нанести вред своему здоровью. Основная опасность заключается в том, что в косметических салонах могут применять недостаточно стерильные инструменты. В результате можно занести микробы или вирусную инфекцию и вызвать такие заболевания, как СПИД, гепатит В и С, столбняк, туберкулез. Исследование, опубликованное в американском журнале "Медицина", показало, что шансы заболеть гепатитом С для обладателей татуировок возрастает в 9 раз по сравнению с людьми с нетатуированной кожей. Этот вид гепатита подхватывают 33% татуированного населения по сравнению с только 3.5% людей без татуировок.

Американская Ассоциация Банков Крови и Американский Красный Крест не принимают кровь от доноров с татуировками, сделанных менее года назад. Именно столько времени требуется для того, чтобы определить все возможные негативные последствия. Кроме того, даже если при нанесении татуировки под кожу не попала инфекция, применяемое красящее вещество (особенно красное) может вызвать аллергическую реакцию (покраснение, распухание или зуд кожи) и другие осложнения типа дерматита.

5. Обсуждение с учениками вопроса стоит ли делать татуировку в ущерб здоровью ради модной красоты.

6. Выступление ученика, который посетил салон татуировки, с докладом.

Настоящие профессионалы предварительно осведомятся о состоянии вашего здоровья, скажут при каких заболеваниях процедура противопоказана и предупредят вас обо всех возможных побочных явлениях. Если мастер будет стараться избегать разговоров на эту тему, лучше пойти к другому.

Тело человека с годами изменяется, искажая контуры кожных рисунков и их цвет. Кроме того, татуировка может выйти из моды или надоесть, поэтому со временем может встать вопрос об их удалении.

Постоянная татуировка не может быть полностью удалена без последствий для того участка кожи, где она находилась. Существуют различные методы выведения татуировки: лазерное удаление (выжигание), хирургическая операция (иссечение участка кожи с выполнением косметического шва при малом размере рисунка), абразивное устранение (шлифовка кожи металлической щеткой с целью снятия эпидермиса и дермы), устранение при помощи соли (пропитывание татуированной кожи специальным соляным раствором), скарификация (удаление при помощи раствора кислоты и создание на ее месте шрама). Все эти методы дорогостоящие и могут быть более болезненными и опасными, чем даже при нанесении татуировки. Наиболее эффективный и щадящий метод удаления татуировки - лазерная шлифовка кожи. Для того чтобы значительно уменьшить площадь рисунка, а иногда и полностью его удалить может потребоваться до 12 сеансов в течение года. Легче удаляются черные рисунки, сложнее всего - красные и желтые. На месте применения лазера останется рубец. В лучшем случае он будет телесного цвета, но может быть обесцвеченным, либо красным.

7. Выступление всех учеников по вопросу татуирования с самостоятельно подготовленными материалами, обсуждение докладов.

8. Подведение итогов.

Поэтому стоит задуматься о том, что важнее красота или здоровье?Многие люди идут на это не задумываясь об осложнениях.

По истечению времени многие жалеют, но исправить сделанное бывает очень сложно. Так прежде чем делать тату, подумайте стоит ли рисковать здоровьем?!

Протокол обговорення залікового виховного уроку на тему «Татуювання – модно чи шкідливо», проведенного у 9-А класі студенткою-практиканткою Ткаченко І.О. 13.03.08


Присутні:

Методист з педагогіки:

Класний керівник: Бикова Е.М.

Порядок денний: обговорення позакласного виховного заходу на тему: «Татуювання – модно чи шкідливо», проведенного студенткою-практиканткою Ткаченко І.О.

Слухали: студентку-практикантку Ткаченко І.О. з самоаналізом проведеного виховного заходу. Вона зазначила, що їй вдалося досягти мети і результатом чого стала відмова деяких учнів від татуювання.

Виступали: класний керівник, зауважила, що при введенні матеріалу та логічній побудові заходу, студентка добре володіла принципами послідовності та систематизації, що допомогло дітям самостійно робити висновки.

Ухвалили: Оцінити позакласний виховний захід проведений Ткаченко І.О. на «8» балів.

Методист з педагогіки:

Класний керівник:                                                        Бикова Є.М.реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.