реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

Спів на уроках - окрема тема. Уважається, що саме через розучування пісень людина краще починає розуміти не тільки чужу мову - у процесі співу краще осягається й рідна мова.

Згодом включення пісень у хід уроку позначиться на вимові. Діти особливо сприйнятливі до фонетики й інтонації мови. Навчання іншомовній вимові школярів може бути успішним у тому випадку, якщо діти навчаться самостійно контролювати свою вимову і якомога раніше відрізняти правильне від неправильного. При засвоєнні іноземної мови діти сприймають звучні слова через фонологічну систему рідної мови. Тому формування іншомовного фонематичного слуху припускає створення нових звукорозрізняльних механізмів рідної мови.

Правильна вимова - необхідна умова успішного оволодіння англійською мовою. Тому вже із самого початку навчання в дітей формують навички розуміння іншомовної мови на слух й її адекватне відтворення. Розвиток у дітей фонематичного слуху займає особливе місце, сприяє не тільки формуванню правильної вимови, але й, надалі, знімає проблеми з письмовою мовою. Ніж вірніше дитина вимовляє звуки й виділяє фонеми, тим грамотніше вона пише.

Прослуховування аудіозаписів з пісеньками, лічилками сприяє розвитку правильної вимови, причому краще якщо виконувати їх будуть маленькі англійці.

До того ж згодом учні почнуть зіставляти російський переклад пісні з її англійським змістом, тобто мислити по-англійськи, що, безсумнівно, веде до розширення словникового запасу. Розучування й виконання пісень англійською мовою також сприяє розвитку в здатності, що вчиться, розрізняти й відтворювати мелодійну інтонацію; формуванню музично-ритмічного почуття; пробудженню інтересу до культури, музиці носіїв досліджуваної мови.

Вірші й пісні можуть виконувати різні функції:

1. Використовуються як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня дозволяє вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні органи й підготовляючи їх до більше складної артикуляції;

2. Для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу;

3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність [5, с.3].

Для фонетичної зарядки варто вибирати короткі добутки із чітким ритмом і частими повторами. Наприклад:


I have a father,

I have a mother,

I have a sister,

I have a brother.

Father, mother, sister,brother -

Hand in hand with one another.

Іншу пісню діти виконують у колі, взявшись за руки, тому її можна використати й у якості фізкульхвилинки. Молодші школярі із задоволенням сполучають спів з рухами рук, присіданнями, ударами, ілюструючи зміст музичного добутку:


I have two eyes

And I can see

A book and a pen

In front of me.

I see a window

And a door.

I see the ceiling

And the floor.


"I have two eyes" - проста, життєрадісна пісня й містить слова, що позначають частини тіла й особи. Саме з неї можна почати вивчати тему "Зовнішність". Дітям не становить праці запам'ятати слова, сопровожденные певним ритмом і мелодією.

Для того, щоб підтримувати постійний інтерес учнів, учитель може створити атмосферу казки на уроці. За допомогою пісні легко перемкнути увагу школярів з одного уроку на іншій. Робота над віршами може проводитися найрізноманітнішими способами. Тут повною мірою можуть розкритися творчі здатності й учнів, і в першу чергу, учителя. При роботі з піснею або віршем учитель може використати також малюнок - як засіб наочності. Малюнок учителя розфарбований і представлений у вигляді ілюстрації.

1. Учитель пропонує прослухати вірш. Учні на перших уроках намагаються перевести вірш на рідну мову, пізніше вчитель пояснює, що прибігати до перекладу не обов'язково, якщо зміст слова зрозумілий.

2. Учитель вимовляє окремі фрази або слова й пропонує учням показати жест, яким можна виразити й повторити вголос вимовлене їм.

3. Учитель ще раз відтворює магнітофонний запис вірша й пропонує учням, які прослуховують текст, пожвавити його за допомогою жестів і міміки.

4. Учитель вимовляє вірш невеликими уривками, учні повторюють за ним.

5. Учитель пропонує повторити вірш в уповільненому темпі, тобто він подовжує паузи.

6. Учитель пропонує прискорити темп повторення й відповідно жестикуляції.

7. Учитель пропонує повторити вірш максимально голосно, а потім тихо.

Проробивши вірш подібним чином, можна бути впевненим, що учні засвоїли його зміст. Цей вид роботи дуже нагадує учням гру [11, с.52].

Після усної роботи із завчання тексту вірша, можна приступитися до роботи безпосередньо з малюнком. Учитель задає питання по малюнку, намагаючись не переводити сказаного. Питання також повинні супроводжуватися жестами. Якщо текст вірша досить добре засвоєний, то учень легко впоратися із цим завданням. На цьому етапі роботи можна зайнятися відпрацьовуванням вимови, пояснювати різницю вимови того або іншого звуку в англійській, російській й іншій мовах. Необхідно звернути увагу школярів на аналогічні для різних мов звуки, якщо вони зустрілися у вірші.

Часто робота з пісень зводиться тільки до читання слів пісні, їхньому перекладу на рідну мову й записи декількох нових слів у зошит, прослуховуванню пісні й спільному виконанню під фонограму. Але цим обмежуватися не варто. Можна придумати серію вправ на розуміння змісту пісні, узгодженню слів і виражень, лексико-граматичні вправи, а також вправи на говоріння з використанням слів пісні й фантазії учнів. Такого роду завдання внесуть розмаїтість в урок, а також будуть спрямовані на підвищення мотивації учнів у вивченні англійської мови.


2.2 Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови


Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки придбання знань, формування в школярів навичок й умінь, але й засвоєння ними відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого й культурно-естетичного характеру пізнання цінностей іншої культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компонент. Даний компонент містить у собі язикові й культурологічні знання, а також навички й уміння (мовного й немовного поводження) [6, с.47].

Комплексний розвиток практичних, освітніх і розвиваючих завдань навчання можливий лише за умови впливу не тільки на свідомість учнів, але й проникнення в їхню емоційну сферу. Одним з найбільш ефективних способів впливу на почуття й емоції школярів є музика.

Пісні - це ритмічне вираження сучасної англійської мови. Ці пісні розроблені для кращого засвоєння сучасної розмовної мови за допомогою рими, наголосу й про-граматичних кліше.

Перевага використання саме пісень полягає в тому, що вони допомагають більш точному засвоєнню й розширенню лексичного запасу, тому що в тексти пісень включені нові слова й вираження. У піснях активно поєднуються мовні кліше сучасної англійської мови.

Більшість пісень має форму діалогу. Це допомагає розвивати комунікативні особливості учнів. Оптимальне сполучення повторюваності й варіативності мовленнєвого матеріалу - така найважливіша умова навчання діалогічного мовлення. Велике значення має вміння почати розмову, використовуючи етикетні кліше. Добре відпрацьований, швидко й виразно пред'явлений початок діалогу, що переходить від однієї теми до іншої, підвищує впевненість мовців у своїх силах і із самого початку налаштовує їх на емоційну мову. Такі назви діалогів добре запам'ятовуються й опрацьовуються.

Наприклад:


Hi! Hello!

Hi. I'm Jack.

Hello. I'm Jill

Hi. I'm Mary.

Hello. I'm Bill.

Nice to meet you.

Nice to meet you, too.


Так само розучування пісень на уроках іноземної мови можна ефективно використати й для введення нового лексичного матеріалу. Прикладом може служити пісня What's the Matter? - тема “Здоров'я".


What's the matter?

What's the matter with you?

I have a head ache.

What's the matter with you?

I have a cold.

What's the matter with him?

He has a toothache.

What's the matter with HER?

She has a cold.

What's the matter with Mary?

She has an earache.

What's the matter with Bill?

He has a very bad cold.

What's the matter with Fred?

He has a backache.

Зразки вправ на закріплення лексики.

Exercise 1. Listen again and fill in the gaps

What's the matter?

What's the matter with you?

I have a...

What's the matter with you?

I have a...

What's the matter with him?

He has a...

What's the matter with HER?

She has a...

What's the matter with Mary?

She has an...

What's the matter with Bill?

He has a very bad...

What's the matter with Fred?

He has a...

Exercise 2. Listen again and add words about illnesses.

Illnesses: a cold.,... .,... …... ……, …... ... …... . [9, с.5]


Однієї з найважливіших функцій пісень на уроці ми вважаємо введення й закріплення граматичного матеріалу. З однієї сторони граматичний матеріал у більшості випадків викликає складності в дітей. І зв'язано це з розходженнями в граматичній структурі рідної й іноземної мов. Монотонне виконання вправ не завжди дає позитивний результат, а пісня - це й багаторазове повторення граматичного матеріалу, і зняття емоційної напруги при вивченні граматики.

Завдяки музиці на уроках створюється сприятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, підвищується емоційний тонус. Музика допомагає дітям зняти утома, відновлює їхня працездатність, виступає як свого роду релаксація в середині або наприкінці уроку.

Зразкова послідовність роботи з пісень:

1. Коротке вступне слово про пісню (установка на перше сприйняття пісні).

2. Перше музичне пред'явлення пісні.

3. Перевірка розуміння змісту пісні.

4. Фонетична обробка тексту пісні (на початковому етапі навчання іноземній мові доцільно застосувати в цих цілях в основному спосіб імітації).

5. Повторне прослуховування пісні, опора на текст.

6. Читання тексту пісні з подальшою обробкою звуків й інтонацій, всю роботу рекомендується проводити з опорою на текст пісні.

7. Самостійне виконання пісні з використанням фонограми або акомпанементу [8, с.6].


2.3 Особливості роботи з віршованими творами на уроці


На нашу думку, використання зразків сучасної англомовної поезії може бути одним з ефективних засобів досягнення таких основних цілей навчання предмету іноземної мови, як практична, загальноосвітня й розвиваюча.

1. У силу того, що мова сучасного поетичного твору не архаїчна, його синтаксис, а також стиль, в основному, простий (мова йде про спеціально підібрані по цих параметрах вірші), він містить автентичний мовний матеріал максимально наближений до сучасного розмовно-літературного мовлення. Крім того, при читанні вірша учень бачить усвідомлене виконання лексики для передачі думки автора й знайомить із різними функціями мови в спілкуванні.

Використання поезії сприяє розвитку основних комунікативних умінь читання, аудіювання, говоріння, причому останнє найчастіше виступає у формі обговорення змісту поетичного твору, що може викликати теперішню дискусію в класі, оскільки проблеми, що зачіпають у поетичних творах універсальні, носять життєвий характер, не завжди припускають однозначне рішення. Таким чином, поезія сприяє навчанню основним видам М.Д. і дозволяє використати нешаблонні, творчі типи вправ. При цьому відбувається досягнення ланцюга навчання.

2. Знайомство із кращими зразками англомовної поезії, видами віршованих стоп (ямб, хорей), а також з варіантами перекладу віршів на рідну мову сприяє розвитку лінгвокраїнознавчої і культурної компетенції того, кого навчають, тобто досягненню загальноосвітньої мети навчання.

3. Специфіка поезії допомагає учневі опанувати емоційно-ціннісним досвідом спілкування. Учитель глибше довідається свого учня, як би одержує його психологічний портрет. Таким чином використання поезії має розвиваюче значення, до того ж воно допомагає забезпечити не тільки мовну атмосферу на уроці, але й психологічний контакт.

Отже, поезія може бути використана як зразок сучасного автентичного розмовно-літературного мовлення для досягнення провідних цілей навчання й для розвитку творчих здатностей учнів. [6, с.47]

Однак, зрозуміло, що ефективність використання образів поезії в значній мірі залежить від правильно організованої послідовності роботи з ними й вибору вправ, що стимулюють розумову діяльність що навчаються й сприяють розвитку в них мотивації.


2.4 Римівки як засіб навчання лексики


Вченими доведено, що при використанні віршів на уроці відбувається рішення комплексу важливих методичних завдань:

презентація нового звуку й фонетичного явища;

самостійний висновок правил на основі отриманої інформації;

новий лексичний матеріал, будучи пред'явленим у віршованій формі, запам'ятовується швидше;

переклад і тлумачення граматичних явищ у вірші забезпечує закріплення й узагальнення вивченого на попередньому етапі матеріалу, досить лише нагадати учнем пов'язану з ним римівку.

Наприклад, працюючи умовними реченнями II типу можна використати наступне римування:


If all seas were one sea, what a great sea that would be!

If all trees were one tree, what a great tree that would be!

If all the world were apple pie and all the seas were ink,

And all the trees were bread and cheese,

What should we have for drink? [4, с.45].


Одну й ту ж римівку можна використати для відпрацьовування різних граматичних структур, якщо, виявивши трохи творчості, її видозмінити.

Наприклад, віршик “What is your name? ” при відпрацьовуванні граматичної структури “ I have” можна використати в такому виді:


What do you have? - I have a rabbit?

I have a dog

I have a little green frog.


Для відпрацьовування структури “ What can you do? ”:


I can skate,

I can ski,

I can play and watch TV

Особливо цікаво працювати з віршами в старших класах.

Робота відбувається по наступних етапах:

1) Подання вірша.

читання й переклад;

розбір всіх граматичних структур, що втримуються у вірші.

2) Робота над лексичними одиницями

знаходження всіх іменників;

прикметників;

дієслів.

Потім, після чергового прочитання, у вірші закриваються окремі слова, і учні повинні відновити їх по пам'яті.

В результаті на закріплення лексики йде значно менше часу. Вивчення лексичних одиниць відбувається в ігровій формі, що сприяє комфортному стану учнів на уроці.

Працюючи в старших класах, вчитель має ставити головне завдання перед учнями: розвиток загальнокультурних умінь збирати, систематизувати й узагальнювати культурознавчу й іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів. Учні повинні вміти представити рідну країну і її культуру, образ і стиль життя в ній людей іноземною мовою.

Учителі мають навчити учнів не тільки фразам, даним у підручнику, але й навчити побачити прекрасне в культурі нашої країни й спробувати донести це до слухача, використовуючи ті можливості й засоби, якими розташовує учень. Звичайно, така робота подобатися учнем. Зміст даної роботи - підібрати риму, передати зміст, закладений автором. Правильно підібрати граматичні структури. В учнів переборюється психологічний бар'єр, формується мотивація навчання. Кожен учень вимовляє в зовнішній або внутрішній мові незнайому лексику по кілька разів, учиться самоаналізу своєї роботи. Практично вже на наступному уроці учні можуть вільно володіти новою лексикою, тому що знання вони добували самостійно.


Висновки


Розвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних зв'язків між народами висувають перед школою в області навчання іноземним мовам на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності. Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки отримання знань, формування в школярів навичок і вмінь, але і засвоєння ними зведень країнознавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компонент.

Даний компонент містить в собі мовні і культурологічні знання, а також навички й уміння (мовного немовної поведінки). З вище сказаного випливає, що підтримуючи інтерес до мови як засобу спілкування, необхідно розвивати інтерес до неї як носію своєрідної культури. І неосяжну допомогу в цьому відношенні може надати використання духовної спадщини країни, мова якої вивчається, зокрема, музичні твори та вірші.

На уроках іноземної мови вірші та пісні посідають гідне місце. Вони можуть виконувати різноманітні функції:

1. Використовуються як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня дозволяє вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні органи й підготовляючи їх до більше складної артикуляції;

2. Для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу;

3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність.

Вірші та пісні також є безперечним засобом формування позитивної мотивації навчання, особливо у молодших школярів, у яких цей процес знаходиться в стадії формування. Емоції й враження, отримані під час прочитання вірші або співу пісні, стають прожитим життєвим досвідом, що перетвориться в знання, що у свою чергу стимулює мотивацію учнів. Останнім часом намітилося помітне збільшення частки відеокурсів і комп'ютерних програм, що застосовуються у ході навчання іноземній мові, що негативно позначилося на використанні в ході занять віршів. Тим часом віршу й пісні, як дидактичному матеріалу, властивий ряд переваг, їх можна використовувати як при вивченні лексичного, так і граматичного, фонологічного матеріалу. Це дозволяє використати пісні й вірші на занятті по іноземній мові з більшим коефіцієнтом корисності.

Використання віршовано-пісенного матеріалу на занятті по іноземній мові повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова вивчається в нерозривному зв'язку з культурою країни.


Cписок використаної літератури


1. Антонюк Н. Навчити сприймати красу: Естетична парадигма у навчанні англомовного спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - №1. - с.178-181.

2. Белоножко Н. Использование музыкальных выразительных средств в процессе обучения английскому языку // Іноземні мови. - 2001. - №4. - с.14-17.

3. Варенинова Ж.Б. Роль песни при обучении английскому произношению // Иностранные языки в школе. - 1998. - № 6. - С.65.

4. Казарян А. Эстетическое воспитание учащихся на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. - 1987. - №1. - с.44-45.

5. Карпенко О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику // Англійська мова і література. - 2004. - №12. - с.2-4.

6. Кирпичникова Е.П. Роль музыки и песен в изучении английского языка // Иностр. языки в школе. - 1990. - № 5. - С.45-48.

7. Маклакова Н. Эстетическое воспитание учащихся в процессе преподавания иностранных языков // Эстетическое воспитание в школе. - Казань, 1991. - с.118-124.

8. Некрасова О. Музичні захоплення. Мій улюблений співак. Роль музики і пісень при вивченні англійської мови/ / English plus. - 2004. - №34. - с.1-4.

9. Никитенко З.Н., Осиянова О.М. К проблеме выделения культурного компонента в содержании обучения английскому языку в начальной школе // Иностранные языки в школе. - 1993. - № 3. - С.5-6.

10. Роман С.В. Штанина Л.А. Учим детей речевому общению // Учебно-метод пособие, - Горловка: ГГПИИЯ, 1993 - 201 с.

11. Синькевич Г. Песня на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. - 2002. - №1. - с.50-53.

12. Стом О. Пісні на уроках англійської мови // Англійська мова і література. - 2004. - №36. - с.5-7.


Страницы: 1, 2


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.