реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Глобальные экологические проблемы человечества

Внутрішні райони континентів стануть більш сухими, а узбережжя вологішими,

зими – коротшими й теплішими, а літо – тривалішим і жаркішим (додаток 2).

Найнеприємнішими для людства є два наслідки парникового ефекту. Перший

– значне збільшення посушливості в основних зернових районах (Україна,

Кубань та ін.). Другий – це підйом рівня Світового океану на 2-3 метри за

рахунок танення полярних льодових шапок. Це викличе затоплення багатьох

прибережних ділянок.

Кліматичні зміни можуть відбуватися і внаслідок зміни людиною типу

поверхні Землі. Заміна лісів культурними плантаціями призводить до зниження

випаровування й збільшення прямої тепловіддачі. Крім того людство ще й

безпосередньо підігріває атмосферу за рахунок спалювання великої кількості

нафти, вугілля, торфу, а також роботи АЕС.

Таким чином, види діяльності людини, що спричинюють кліматичні

зміни, мають різні наслідки. Одні з них підвищують

температуру, інші – знижують її і викликають парниковий ефект (зведення

лісів, тощо).

Озонова діра в атмосфері.

Як відомо озоновий шар атмосфери захищає нас івсю біосферу від

згубної дії короткохвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Останнім часом вчені надзвичайно занепокоєні, бо спостереження

метеорологів, які працюють у Антарктиді, свідчать, що озоновий шар над цим

материком почав зменшуватись. В ньому виникла пульсуюча діра, вміст озону в

якій менший від звичайного на 40-50%. Ця діра зґявляється антарктичною

весною (з серпня по жовтень), а з антарктичного літа зменшує свою площу.

Проте існує тенденція до збільшення її площі з року в рік. Нині вона не

затягується влітку, а її площа перевищує площу материка Антарктиди.

Тривожні повідомлення надходять з Північної півкулі: тут також

виявлено озонову діру (над архіпелагом Шпіцберген), щоправда, менших

розмірів ніж над Антарктидою. Зниження вмісту озону в атмосфері загрожує

зменшенням врожаїв сільськогосподарських рослин, захворюваннями тварин і

людей, збільшенням шкідливих мутацій тощо; а якщо озон зникне зовсім, буде

знищено все живе на нашій планеті.

Наскільки ж великою є така небезпека, і чим спричинена поява та

збільшення дір у озоновому шарі? На думку вчених, серйозна загроза

зникнення озонового шару спричинить до тяжких наслідків. Щодо причини

появлення озонових дір єдиної думки немає. Встановлено, що руйнуванню

озонового шару сприяють деякі хамачні речовини, які вступають у реакцію з

озоном і розкладають його на кисень. У результаті, на Землю надходить

більше УФ-променів. Такі речовини широко використовуються в промисловості

(як холодоагенти в рефрежераторах та ін.) та побуті (аерозольна упаковка

балончиків для фарби, лаку, парфумів). У 1980 році країни Північної Америки

та Західної Європи випустили аж 5 млрд. таких балончиків. Усього ж в світі

щорічно виробляється кілька мільйонів тон фреонів.

Для людини фреони нешкідливі, проте вони надзвичайно стійкі – в

атмосфері можуть зберігатися до 80 років. Пари фреонів, врешті-решт, з

вихідними течіями повітря потрапляють у стратосферу. Під впливом УФ-

випромінювання Сонця їх молекули розпадаються, вивільняючи атоми хлору. Ця

речовина діє як дуже сильний каталізатор, розкладаючи молекули озону до

кисню.

Під загрозою зникнення озонового шару керівники багатьох країн

вирішили вжити енергійних заходів. У 1985 році у Відні урядами більшості

країн світу було підписано конвенцію, а в тому ж році в Монреалі – протокол

про охорону атмосферного озону.

Значної шкоди озоновому шару завдають також польоти висотних літаків,

у вихлопних газах яких є окиси азоту; а також запуски космічних апаратів,

особливо таких, як Американські “Спейс Шаттл”, що працюють на твердому

паливі й викидають особливо багато таких окисів. Підраховано, що 300

запусків “Спейс Шаттлів” підряд могли б повністю зруйнувати озоновий шар

Землі.

Кислотні дощі.

Окиси сірки й азоту, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕС і

автомобільних двигунів, сполучаючись з атмосферною вологою, утворюють

дрібні капельки сірчаної та азотної кислот, які переносяться вітрами у

вигляді кислотного туману й випадають на Землю у вигляді кислотних дощів.

Ці дощі мають шкідливу дію на фактори навколишнього середовища:

. врожайність багатьох с/г культур знижується на 3-8% внаслідок ушкодження

листя кислотами;

. кислі опади спричинюють вимивання з грунтів кальцію, калію та магнію, що

веде до деградації флори і фауни;

. деградують і гинуть ліси;

. отруюється вода озер і ставків, у яких гине риба і численні види комах;

. зникнення комах у водоймах призводить до щезання птахів і тварин, які

ними живляться;

. зникнення лісів у гірських районах зумовлює збільшення кількості гірських

зсувів і селей;

. різко прискорюється руйнування памґятників архітектури, житлових

будинків;

. вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричинює

захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо.

За даними екологів, у Швейцарії від кислотних дощів засихає третина

лісів, 69% оглянутих букових дерев у лісах Великобританії висихають з

верхівок. У Швеції 18 тисяч озер отруєно цими дощами, а у 9 тисяч з них

риба вже частково вимерла, а в 4 тисячах – зникла зовсім.

Великою загрозою є “інтернаціональний” характер цього забруднення,

адже повітряні течії розносять кислотні тумани на тисячі кілометрів від

місць їх виникнення. Ті ж, наприклд, шведські озера були пошкоджені

кислотними дощами, що утворилися внаслідок викидів ТЕС і металургійних

підприємств Великобританії. Пануючі в цьому районі західні вітри

розносять отруту далеко від Британських

островів – аж до Скандинавії. Кислотні дощі в Канаді - принесені з США, в

Україні – з Румунії тощо.

Забруднення акваторій.

У нашому столітті забруднення акваторій стало проблемою століття. І це

не випадково, оскільки різко погіршилась якість води рік, озер, що не могло

не відобразитись на стані навколишнього середовища, на здоровґї людей.

Майже три четверті поверхні Землі займають голубі простори морів та

океанів. Голубі?.. Прикро, але вже далеко не всі. Як писав один з

мандрівників: ”Серед океану, відкритого для Європи Колумбом, тепер не можна

занурити руку в воду, щоб не вимазатись в бруді”.

Водні ресурси планети.

Запаси води на Землі величезні – 1,39х109 км3, що становить 0,023%

усієї маси Землі. Проте, абсолютна більшість цієї колосальної маси – це

гіркувато-солона морська вода, непридатна для пиття та технічного

використання. Маса прісної води на планеті – 35х106 км3 (усього 2% її

загальної кількості).

Проблема забезпечення людства питною водою нині надзвичайно

загострилася. Загальносвітове споживання води складає приблизно 9%

сумарного стоку на рік. Але не воно викликає в більшості випадків нехватку

прісної води в тих чи інших районах земної кулі, а її забруднення – “якісне

виснаження”.

Забруднення води.

У результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів

відбуваються значні кількісні і якісні зміни в гідросфері. Кількісні зміни

полягають у тому, що в певних районах змінюються кількість води, придатної

для господарських потреб, водний баланс, режим річок тощо. Якісні зміни

зумовлені тим, що більшість річок і озер є не лише джерелом водопостачання,

а й тими басейнами, куди скидають промислові, сільськогосподарські й

господарсько-побутові стоки. Це призвело до того, що нині на Землі вже

практично не залишилося великих річкових систем з гідрологічним режимом і

хімічним складом води, не спотворених діяльністю людей.

Хімічне забруднення води відбувається внаслідок надходження у водойми

з стічними водами різних шкідливих домішок неорганічної (кислоти,

мінеральної солі, луги тощо) й органічної природи (нафта й

нафтопродукти, миючі засоби, пестициди тощо). Більшість з них є токсичними

для мешканців водойм. Це - сполуки мишґяку, свинцю, ртуті, міді, кадмію,

хрому тощо. В тканині деяких риб концентрація отрути може в тисячу разів

перевищувати її концентрацію у воді, що небезпечно для птахів, тварин і

людей.

Дуже небезпечним джерелом для водоймищ є нафтопродукти. Нафта – ворог

номер один у сучасному забрудненні морів і океанів. Не дивлячись на ряд

міжнародних угод, забруднення гідросферою нафтою прогресує. Розрахунки

показують, що що літр нафти, розлитої по поверхні моря, поглинає розчинений

кисень із 400 тис. Літрів морської води. Тона нафти, розтікаючись по

поверхні води, може покрити плівкою акваторію в 10 квадратних кілометрів.

Нафтова плівка на поверхні океанів - це не тільки спотворені береги,

гинучі морські мешканці, водоплаваючі птахи. Це – зменшення кількості кисню

в атмосфері в результаті забруднення і загибелі планктону.

Згубно впливають на стан водойм стічні води, що містять розчинені

органічні речовини або суспензії органічного походження. Більшість цих

речовин сприяє зниженню кисню у воді. Осідаючи на дно водойм, органічні

суспензії замулюють його й затримують або повністю припиняють

життєдіяльність донних організмів, які беруть участь у самоочищенні.

Основними постачальниками органічних речовин у стічних водах є

підприємства целюлозно-паперової промисловості, нафтопереробні заводи,

великі тваринницькі комплекси тощо (додаток 3).

Кількість хімічних забруднювачів води постійно зростає. У 1992 році їх

зафіксовано вже 959 різновидів. Про шкідливу долю багатьох з них ми нині

лише здогадуємося, оскільки вони мають пролонгований вплив, тобто їх дія

виявляється в наступних поколіннях живих істот і полягає в появі шкідливих

мутацій, генетичних розладах тощо.

Фізичне забруднення води повґязане із зміною її фізичних властивостей

– прозорості вмісту суспензій та інших нерозчинних домішок, радіоактивних

речовин і температури.

Суспензії (пісок, намул, глинисті частки) потрапляють у водойми

головним чином за рахунок поверхневого змиву дощовими водами з с/г полів.

Багато суспензій потрапляє у водотоки з діючих підприємств гірничодобувної

промисловості та ін. Тверді частки різко знижують прозорість води,

пригнічують процеси фотосинтезу водяних рослин, забивають жабра риб та ін.

Особливу небезпеку для всього живого становлять радіоактивні домішки,

що потрапляють у водойми завдяки викидам АЕС. А яка величезна шкода від

радіоактивних звалок у океані!..

Теплове забруднення водойм спричинене спуском у водойми теплих вод від

різних енергетичних установок. У річках, які знаходяться поряд ТЕС і АЕС,

порушуються умови нересту риб, гине зоопланктон, риби уражуються хворобами

й паразитами. Слід додати, що наприклад, АЕС скидають у водойми воду,

нагріту до 450С!

Біологічне забруднення водного середовища полягає у надходженні до

водойм із стічними водами різних видів мікроорганізмів, рослин і тварин

(віруси, бактерії, грибки, черви), яких раніше тут не було. Багато з них є

хвороботворними для людей, тварин і рослин. Забруднювачі: комунально-

побутові стоки, підприємства шкірообробної промисловості, мґясокомбінати,

цукрові заводи.

Особливої гостроти біологічне забруднення водойм набуває в місцях

масового відпочинку людей. Через поганий стан каналізаційних і очисних

споруд останніми роками міське керівництво Одеси, Маріуполя та інших міст

на узбережжі Чорного й Азовського морів неодноразово закривало пляжі, бо в

морській воді були виявлені збудники таких небезпечних хвороб як – вірусний

гепатит, дизентирія, холера.

Забруднення земної поверхні

Людство з давніх пір забруднювало земну поверхню відходами своєї

діяльності. Але у ХХ столітті відбувся різкий стрибок і в характері, і в

масштабах, і у впливі забруднень.

Грунт, який не є продуктом праці людини й створювався природою

протягом тисячолітть, нині в результаті хижацького користування, нерозумної

аграрної політики та розбазарювання під різні види будівництва, карґєри,

полігони, знаходиться в стані виснаження, вичерпання. Внаслідок того, що в

гонитві за врожаєм грунти почали орати дедалі глибше і частіше, завозити на

поля величезні кількості мінеральних добрив та пестицидів для боротьби з

шкідниками, на величезних площах здатність вбирати й пропускати воду, їх

структура деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними речовинами.

Повсюдно врожайність грунтів катастрофічно зменшується.

Як сказано в одній з доповідей ООН про стан земельних ресурсів світу,

подальше існування нашої цивілізації поставлене під загрозу через

широкомасштабну загибель родючих земель, що збільшується.

Нині охорона й раціональне використання земельних ресурсів – одна з

найактуальніших проблем.

За даними ЮНЕП щорічно щерез вплив на грунти вітрів, ураганів,

хімізації, будівництва міст, доріг, промислових обґєктів,

аеродромів та ін. у всьому світі витрачається від 5 до 7 млн. га родючих

земель (додаток 1).

Дуже значних збитків завдає господарству ерозія грунтів. На цих землях

урожайність зменшується на 30-40%, подекуди – на 90%. Ерозії грунтів сприяє

активне яроутворення, зумовлене діяльністю людини – вирубкою лісу на

схилах, знищенням травґяного чи чагарникового покриву, неправильним

розорюванням землі тощо. Найбільше провокують ерозію часті оранки,

культивації, боронування, трамбування колесами та гусеницями важкої с/г

техніки.

Однією з найбільших лих після ерозії грунтів є, мабуть, їх засолення,

основна причина якого - неправильне зрошення. Ерозія й засолення грунтів

призводять до опустелювання земель. Протягом останніх десятиліть тисячі

гектарів посушливих земель у степових районах, пустелях і напівпустелях, де

проводиться інтенсивне зрошення й спочатку значно підвищилася врожайність,

згодом стали непридатними для використання через “білу отруту”, як

називають місцеві жителі сіль, якою забиті всі пори грунту та його поверхня

в результаті випаровування зрошувальних вод.

Дедалі відчутнішими стають негативні наслідки хімізації с/г –

погіршення стану грунтів через накопичення в них шкідливих хімічних речовин

після тривалих й інтенсивних внесень міндобрив та різних пестицидів. Адже

внесений у грунт фосфор практично не вимивається.

До одного з негативних явищ, властивих опустелюванню, належать пилові

бурі. Хоча вони досить поширені в природі, вияснилось, що деякі з них

виникають з вини людини – на деградованих землях.

Берегти землю – це значить розумно, по-хозяйському її

використовувати, щоб служила вона довго, багатьом прийдешнім поколінням.

Знищення лісів.

Одним з найважливіших компонентів рослинного світу є ліси –

енергетична база біосфери, які відіграють дуже важливу роль у житті на

планеті. Це – легені планети.

Під натиском людини ліси відступають на всіх континентах, практично у

всіх країнах. Вони вирубуються скоріше, ніж виростають. Але ж саме ліс

активно очищає атмосферу Землі від забруднення. Зелені рослини вбирають

вуглекислий газ, використовуючи його в якості будівельного матеріалу для

своїх клітин. Кожен кубометр деревини – це майже півтони забраної з повітря

вуглекислоти.

Нині безвідказні “легені” міст у багатьох регіонах планети вимагають

не просто турботи, але волають про допомогу і врятування.

Слід зазначити, що останнім часом ліс через перенавантаження

відпочиваючими, їх дикунське ставлення до природи, винищення рідкісних

лікарських рослин, ягід, грибів, вирубування дерев, спричинені людьми

пожежі втрачає свої оздоровчі та рекреаційні властивості. Він не витримує

напливів людей у густонаселених регіонах, страждає і гине від промислових

забруднень, а також внаслідок діяльності нафтовиків, будівельників,

гірників.

Підраховано, що за сучасних темпів лісозаготівель, навіть у багатих

лісом країнах його вистачить на 50-60 років (на відновлення потрібно 100-

200 років).

За даними ООН, щорічно на планеті вирубують понад 3 млрд. м3 лісу, й

ця цифра до 2000 року зросте в 1,5 рази.

З найбільшим розмахом ліси винищуються в тропічному поясі. Пояснюється

це багато в чому економічними причинами. Перш за все

ліси знищуються внаслідок масових вирубок, які ведуться в інтересах не

стільки самих держав-господарів, скільки – зарубіжних монополій. Лісову

сировину вивозять на експорт в Японію, США, Англію, Францію.

Ще на початку ХХ ст. тропічні ліси, включаючи вологі вічнозелені і

сезонні, були поширені на площі 24 млн. 500 тис.км2. Зараз площа цих лісів

скоротилась до 10 млн.км2.

Досить тривожна ситуація склалася в Африці. Тут, приблизно за 50

років, вирубано 60% всіх лісів.

В цілому на Землі площа, зайнята тропічними лісами, за наше століття

скоротилась з 16 до 7%. В окремих регіонах цей процес відбувається ще

швидше.

Знищення тропічних лісів означає одночасне обідніння і зникнення

тропічних екосистем, на створення яких треба було мільйони років. Як

відомо, тропічні екосистеми відрізняються величезною різноманітністю і

тваринного світу.

На місці зрубаних лісів розвиваються процеси ерозії, змиву грунту.

Лісові масиви заміщуються саванами. Масштаби вирубок такі, що на місці

величезних ділянок лісу виникають справжні пустирі.

Одним із наслідків вирубки лісів є зміна гідрологічних і кліматичних

умов. Висушення території, спустошувальні засухи спостерігаються,

наприклад, на півдні Бразилії.

Не краще становище лісів й на Північно-Американському, Європейському

та Азіатському континентах. Якщо тут їх цілеспрямовано не випалюють та не

вирубують (це було зроблено століттям раніше), то залишки лісових масивів

гинуть від кислотних дощів (30% - у Австрії, 50% - У Німеччині, Польщі) та

випадкових пожеж, спричинених людиною.

Основними заходами захисту лісів є такі як: обмежене їх

вирубування, повна переробка деревини й супутньої сировини, раціональне

використання й збереження ягідних, кормових, лікарських, технічних рослин,

створення полезахисних і водоохоронних лісосмуг та ін.

Проблеми тваринного світу.

Вирішення проблеми покращення екологічного стану біосфери потребує

нового підходу до тваринного світу. Сьогодні під загрозою знищення

знаходиться вже близько 600 видів птахів і 120 видів ссавців, велика

кількість риб, земноводних, комах.

За останню тисячу років з лиця Землі зникло понад 100 видів тварин,

140 видів птахів. У всіх куточках Землі, на всіх континентах нині

загострюється проблема знищення ареалів існування тварин. Найактуальнішою

вона є для вологих тропічних лісів, але вже відомо

багато районів в інших зонах, які за станом тваринного світу можна назвати

районами екологічного лиха.

Великої шкоди тваринам завдають не лише антропогенні забруднення та

пожежі, але й бурхлива активність браконьєрів (за останні роки ціна на

слонові бивні зросла в десять разів, на ріг носорога – 21 раз), які

вбивають від 65 до 75 тисяч слонів (Танзанія, Кенія, Замбія, Заїр, Конго,

Судан).

Є великі регіони Світового океану, де останнім часом через деградацію

середовища й хижацький вилов риби майже повністю зникли 25 видів найбільш

цінних промислових риб, де щорічно винищують до 250 тис. особин дельфінів,

сотні тисяч акул, а кити давно знаходяться під загрозою вимирання.

Річки Тюмені забруднені нафтою так, що вся риба давно вимерла.

Азовське море, колись найбагатше в світі рибою, нині перезабруднене, його

екосистема на грані повної деградації. У 1988 році через забруднення

нафтопродукиами в Північному морі загинуло близько 3 тисяч тюленів. А

скільки тисяч птахів, риби загинуло після аварій танкерів-нафтовозів у

океанах!…

Нині встановлено, що швидкість вимирання тварин зростала майже

пропорційно збільшенню кількості людей, і максимальних значень досягла за

останні сто років.

Серед найважливіших заходів щодо охорони тварин слід назвати такі: по-

перше - виховання природоохоронної свідомості у людей з дитинства; по-друге

- найсуворіша боротьба з браконьєрством, посилення інспекторського контролю

в лісах, степах, на водоймах і річках; по-третє - допомога звірям (охорона

від епідемій і антропогенних забруднень, контроль за кількістю

хижаків і т.і.).

Крім того необхідні ретельне дослідження рідкісних і зникаючих видів,

причин їх вимирання, розробка наукових основ для покращення ситуації,

екологічних прогнозів на основі екологічного моніторингу.

Міжнародний аспект проблеми екологічної безпеки пов`язаний з

двостороннім або багатостороннім співробітництвом і часто орієнтується на

розв`язанні регіональних екологічних проблем як на урядовому так і на

неурядовому рівні. При чому в глобальному масштабі важливу координаційну

роль відіграє Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Сьогодні

обговорюється можливість створення добровільного міжнародного фонду

екологічної безпеки, відрахування в який мали б іти за рахунок конверсії та

скорочення асигнувань по військовій потребі держав. Так, з ініціативи ЮНЕП

висунута пропозиція направляти засоби, які виділяються країнами, що

розвиваються, для сплати своїх боргів по цілі екологічної безпеки.

Глобальний характер екологічної безпеки включає корінний перегляд всіх

міжнародних зв`язків і відносин, реалізацію глобально-гуманістичного

мислення.

Необхідно домагатись встановлення міжнародного екологічного порядку,

який би пердбачав:

- введення обов`язкових для всіх країн середніх меж гранічно-

допустимих концепцій хімічних речовин і міжнародний контроль за їх

дотриманням;

- міжнародну екологічну експертизу всіх нових крупних проектів

природокористування;

- форми відповідальності країни за знищення екосистем, які

відбуваються навіть в межах власних територій;

- забезпечення адекватною концепцією державами, які експлуатують свої

невідновлювані природні ресурси в інтересах світового ринку;

- створення міжнародного механізму стимулювання, поширення і

впровадження чистих технологій.

Велику роль в висвітленні питання глобальних екологічних проблем

сучасності відіграє міжнародно-правова охорона навколишнього середовища.

Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища - це сукупність

принципів і норм міжнародного права. Вони складають специфічну галузь цієї

системи права та регулюють діяльність суб`єкту (в першу чергу держав) по

попередженню обмежень та встановленню шкоди навколишньому середовищу від

різноманітних джерел, а також по раціональному екологічно обумовленому

використанню природних ресурсів. Останнє було проголошено як

політична вимога у

Стокгольмській декларації ООН 1972 року.

Розвиток міжнародного права навколишнього середовища відбувається в

основному договірним шляхом. За даними Програми ООН по навколишньому

середовищу (ЮНЕП), у теперішній час зареєстровано 152 багатосторонніх

договори у цій області.

Ряд регіональних договорів спрямовані на захист міжнародних

прісноводних басейнів: Договір про навігацію та економічне співробітництво

між державами басейну річки Нігер (1963 рік); Конвенція про захист річки

Рейн від забруднення хімічними речовинами (1976 рік); Договір про

співробітництво у басейні річки Амазонки (1978 рік); Угода про план дії по

економічно-раціональному використанню Загальної системи річки Замбезі (1987

рік) та інші.

В області захисту морського середовища від забруднення та використання

ресурсів Світового океану діють: Конвенція про запобігання забруднення

морів скидами відходів та інших матеріалів (1972 рік); Конвенція про

запобігання забруднення морів з суден (1973 рік); Конвенція ООН про морське

право (1982 рік); Конвенція про охорону морських живих ресурсів Атлантики

(1982 рік) тощо.

На захист атмосфери від забруднення спямовані Венська конвенція про

охорону озонового шару (1985рік) та Монреальський протокол до неї (1987

рік).

Конкретний зв`язок екологічних проблем, як показує практика, найбільш

успішно досягається на регіональному рівні.

Багато договорів укладені під угодою Європейської економічнолї комісії

ООН (ЄЕК): Конвенція про трансграничне забруднення повітря на великі

відстані (1979 рік); Конвенція про оцінку дії на навколишнє середовище в

трансграничному контексті (1991 рік); Конвенція про трансграничну дію

промислових аварій (1992 рік); Конвенція про охорону та використання

трансграничних водотоків та міжнародних озер, і багато інших.

Австралійська програма “Мільярд дерев”, розпочата в 1991 році,

передбачає відновлення лісів континенту в найближчі десять років

(планувалося відновити понад 10 млн га лісу); відома організація ОАА (США,

Національна асоціація з вивчення океану та атмосфери) в 1991 році лише на

вивчення мідій як прекрасного індикатора забруднення океанічного середовища

виділила понад 11 млн доларів на два найближчі роки; з 1995 року Японія

планує щорічно витрачати майже 80 млрд доларів`на зменшення та утилізацію

відходів, а США на охорону навколишнього середовища виділятимуть щорічно з

1992 року 80-100 млрд доларів. Усе це - яскраві приклади практичного

сучасного підходу до вирішення екологічних проблем, які мають надихнути на

важливі справи й наших урядовців, і всіх людей доброї волі в усьому світі.

Нині настав час серйозного переосмислення людством ставлення до

природи, час об`єднання зусиль націй і народів у боротьбі за врятування

біосфери планети, адже Земля у нас всіх одна; здійснення нових локальних,

регіональних і міжнародних програм подальшого розвитку та вживання, які

повинні базуватися на нових соціально-політичних засадах, екологічній

основі, глибоких екологічних знаннях і підвищеній загальнолюдській

екологічній свідомості.

Тягар цих турбот має лягти на всі країни. Ті з них, що розвиваються,

перш за все повинні вирішувати демографічні проблеми, проблеми

опустелювання, знищення лісів, фауни та флори, в свою чергу розвинені

країни повинні також дбати про наслідки суперурбанізації, перезабруднення

довкілля промисловими і сільськогосподарськими відходами, особливо

токсичними, понадвиробництва та понадспоживання, кислотних дощів та

демілітаризації. Всі країни повинні брати участь у збереженні світу,

виправленні екологічної системи...

Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть

визначальними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні

проблеми, або почнеться незворотна деградація біосфери і поступова

загибель цивілізації. Планета вже не витримує антропогенного тиску:

подвоєння населення всього за кілька десятирічь та його концентрація

головним чином у містах; п`яти- , десятикратний приріст економічної

активності менш ніж за століття; некероване зростання різних перетворень у

сільському господарстві, енергетичних і промислових системах;

супермілітаризація суспільства та накопичення великої кількості глобально

небезпечної ядерної та хімічної зброї (додаток 4).

У наш час традиційні кордони між країнами, націями з екологічної

точки зору стають прозорими, прониклими, а діяльність, яка колись вважалася

винятково “внутрішньою справою”, сьогодні зумовлює екологічну ситуацію,

розвиток і виживання інших країн. Отже, всі ми “пов`язані” між собою. І

діяти повинні разом. А критична межа вже зовсім близько (а можливо вона вже

досягнута?)...

Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до тих пір,

поки все людство не об`єднається для її вирішення, тому що від цього

належить майбутнє наступних поколінь. Як говорить древня індійська

сентенція: “Природа - це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а

те що ми взяли у позику від нащадків.”

Додаток 1.

Зменшення площі ріллі у різних країнах, га

(в розрахунку на 100 чоловік)

|Країна |Рік |

| |1960 |1970 |1980 |1986 |

|Колишній СРСР |103 |92 |85 |81 |

|Угорщина |28 |27 |28 |28 |

|Чехія та Словаччина |38 |35 |31 |31 |

|США |78 |87 |67 |67 |

|Великобританія |14 |11 |10 |11 |

|Франція |42 |34 |32 |32 |

|Німеччина |15 |13 |12 |12 |

|Японія |6 |5 |4 |3 |

|Італія |23 |23 |17 |16 |

|Бельгія |9 |8 |7 |7 |

|Данія |60 |55 |51 |50 |

|Фінляндія |60 |53 |49 |46 |

|Іспанія |53 |46 |51 |40 |

| |131 | | | |

|Австралія | |134 |143 |153 |

Д

одаток 2.

Можливі кліматичні зміни, спричинені

парниковим ефектом

|Регіон |Температура |Опади |Вологість повітря |

|Центральна |Потепління взимку на |Збільшення на 15( |Зменшення на 15-20( |

|Америка |2-40С, на 2-30С |взимку, зниження на |влітку |

| |влітку |5-10( влітку | |

|Південна |Потепління на 1-20С |Взимку без змін, |Збільшення влітку на |

|Азія |протягом року |влітку зменшення на |5-10( |

| | |5-15( | |

|Південна |Потепління на 20С |Збільшення взимку, |Зменшення влітку на |

|Європа |взимку, 2-30С влітку|зменшення влітку на |15-25( |

| | |5-15( | |

|Австралія |Потепління на 1-20С |Збільшення влітку на |Значні коливання в |

| |влітку, 20С взимку |10( |межах регіону |

Додаток 3.

Вплив хімічних забруднювачів на здоров’я

людей і тварин

|Забруднювачі |Джерела |Вплив на здоров(я |

|Пестициди, ДДТ |Інсектициди |Рак, пошкодження печінки, ембріонів, яєць птахів |

|Нафтопродукти, бензин |Розчинники, лікарські |Головні болі, втара координації, лейкемія, |

| |препарати |ушкодження кісткового мозку |

|Вінілхлориди |Виробництво пластиків |Рак легенів, печінки, депресія центральної |

| | |нервової системи |

|Діоксин |Гербіциди |Рак, уроджені дефекти, хвороби шкіри |

|Важкі метали, свинець |Фарби, бензини |Нейротоксикація, головні болі, подразливість, |

| | |зниження розумової діяльності дітей, пошкодження |

| | |нирок, печінки |

|Кадмій |Виробництво Zn, батарейок,|Рак у тварин, пошкодження печінки, нирок |

| |міндобрив | |

Додаток 4.

Зміни стану навколишнього середовища

|Показник |Зміни, що відбулися в |Зміни, |

| |1972-1992 роках |передбачувані в |

| | |2030 році |

|Споживання |Збільшення на 40% - на |Збільшення на |

|первинної |суходолі, 25% - глобальне |80-85% - на |

|біологічної |(1985 р.) |суходолі, 50-60% - |

|продукції | |глобальне |

|Концентрація |Збільшення на порядок |Інтенсивне |

|парникових газів в|щорічно |збільшення за |

|атмосфері | |рахунок прискорення|

| | |руйнування біоти |

|Виснаження |Виснаження на 1-2% щорічно |Щорічне збільшення |

|озонового шару, | |площі озонової діри|

|стан озонової діри| | |

|в Антарктиді | | |

|Площа лісів |Скорочення на 180 тис. км2 |Скорочення площі |

| | |лісів у тропіках |

| |на рік |з 18 млн. км2 до |

| | |9-11млн. км2, і |

| | |лісів помірного |

| | |поясу |

|Опустелювання |Збільшення площі пустель, |Зростання темпів |

| |зростання темпів |опустелювання за |

| |техногенного опустелювання |рахунок зменшення |

| | |вологообміну на |

| | |суші та накопичення|

| | |палютантів у |

| | |грунтах |

|Рівень океану |Підвищення рівня океану на |Збереження |

| |1-2 мм на рік |тенденції (можливе |

| | |прискорення до 7 мм|

| | |на рік) |

|Зникнення видів |Швидке зникнення видів |Посилення тенденції|

|організмів | |з руйнування |

| | |біосфери |

|Погіршення умов |Збідніння населення, |Збереження та |

|проживання людей, |дефіцит продуктів |посилення тенденцій|

|збільшення |харчування, питної води, | |

|кількості |підвищення рівня | |

|генетичних |захворюваності та дитячої | |

|захворювань |смертності, поширення СНІДу| |

1. Балацький О.Ф. Охорона навколишнього середовища. - К.: Знання, 1977. –

11 с.

2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. –

К.: Либідь, 1993. – 3-6 с.

3. Брайон А.В., Гордецкий А.В., Сытник К.М. Биосфера, экология, охрана

природы. – К.: Лыбидь, 1992. – 523.

4. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. – Л.:

Наука, 1991. – 47с.

5. Жирицкий А.К., Меркушин В.И. Новиков Р.А., Глобальные экологические

проблемы. – М.: Мысль, 1988. – 302 с.

6. Кефлит Г. Тревога в 2000 году: бомба замедленного действия на нашей

планете. – М.: Мысль, 1990. – 179 с .

7. Новиков Ю.В. Природа и человек. – М.: Мысль, 1991. – 39 с.

Страницы: 1, 2


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.